Bc. Vojtěch Vaníček

Bakalářská práce

Samostatná a přenesená působnost města Nová Paka

Independent and transferred competece of the town of Nova Paka
Anotace:
Tato bakalářská práce, jak již vyplývá ze samotného názvu, podává základní přehled o samostatné (samosprávné, přirozené) a přenesené (státní, cizí) působnosti obce. Působností se rozumí okruh činností, jimiž obec upravuje a spravuje určitou oblast společenských vztahů v rámci veřejné správy. Bakalářská práce je tématicky rozčleněna do šesti kapitol. První z nich má za úkol informovat o postavení obce …více
Abstract:
Following the title itself, this Bachelor´s thesis provides the fundamental summary about the independent (self-governing, natural) and transferred (public, delegated) competence of the municipalities. By the term - competence {--} we mean the range of activities which are used for managing and regulating particular fields of social relations within the public administration. The Bachelor´s thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaníček, Vojtěch. Samostatná a přenesená působnost města Nová Paka. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní