Aneta Šmídlová

Bachelor's thesis

Problematika oběti trestného činu v kriminologii

Problematics of a crim victim in criminology
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. Nejprve jsem se zaměřila na pojem viktimologie a snažila jsem se přiblížit, co tento pojem vůbec znamená a stručně jsem popsala její historii. Dále píši o oběti trestného činu a v několika kapitolách objasňuji různá rozdělení obětí například jaký je průběh viktimizace oběti a jaké syndromy ji mohou potkat. Později v …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the victim of crime in criminology. At first I focused on the concept of victimology and I tried to explain what this term means and I briefly describe its history. I also write about the victims of the crime and in several chapters I explain the different divisions of the victim, for example what is the victimization process of the victim and what syndromes can they …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Jan Novak, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní