Aneta Šmídlová

Bachelor's thesis

Problematika oběti trestného činu v kriminologii

Problematics of a crim victim in criminology
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. Nejprve jsem se zaměřila na pojem viktimologie a snažila jsem se přiblížit, co tento pojem vůbec znamená a stručně jsem popsala její historii. Dále píši o oběti trestného činu a v několika kapitolách objasňuji různá rozdělení obětí například jaký je průběh viktimizace oběti a jaké syndromy ji mohou potkat. Později v …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the victim of crime in criminology. At first I focused on the concept of victimology and I tried to explain what this term means and I briefly describe its history. I also write about the victims of the crime and in several chapters I explain the different divisions of the victim, for example what is the victimization process of the victim and what syndromes can they …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Jan Novak, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní