Adam Daniel

Bakalářská práce

Malý pokladní systém pro tablety se systémem Android

A Small Cash Register System for Android Tablets
Anotace:
Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro malý pokladní systém s operačním systémem Android. Tato aplikace pomáhá uživatelům prodávat jejich výrobky a služby koncovým zákazníkům. V první řadě aplikace umožňuje evidovat sklad na prodejně pomocí skenování čárových kódů. Dále aplikace nabízí náhled naskladněných výrobků na dané prodejně a přehled prodejní aktivity. Systém umožňuje správu objednávek …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to develop a mobile application for a small cash register system with the Android operating system. This application helps users to sell their products and services to end customers. Firstly the application allows to register the warehouse at the store by scanning barcodes. Furthermore, the application offers a preview of stored products at the store and an overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Martin Radvanský
  • Oponent: Markéta Vašinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava