Tereza VLČKOVÁ

Diplomová práce

Ekonomická výkonnost kovozpracujícího průmyslu v České republice

The Economic Performance of Metalworking industry in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti kovozpracujícího průmyslu v České republice v letech 2006 - 2017. Pro zpracování analýzy byla vytvořena vlastní databáze z účetních závěrek firem a byla porovnávána s oficiálními daty Českého statistického úřadu. Pro zhodnocení dat byly použity poměrové ukazatele a bazický index. Výsledek analýzy byl takový, že se ekonomická výkonnost v průběhu …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the economic performance of the metalworking industry in the Czech republic in years 2006 - 2017. For processing of the analysis was created own database of financial statements from each company, which was comapred with official data from Czech statistical office. The index indicators and bazic index were used to evaluate the data. The result of the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Tereza. Ekonomická výkonnost kovozpracujícího průmyslu v České republice. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická