Bc. Michaela Dufková

Diplomová práce

Role kreativity v sociálním životě: Kritické zhodnocení revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

The Role of Creativity in Social Life: Critical Evaluation of Revisions of Framework Education Programme for Elementary Education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současným stavem výtvarné výchovy v prostředí českého školství, jejím potenciálem pro rozvoj žáka v návaznosti na revize RVP ZV a jejich možnými důsledky. Otázky, které si práce klade, se ptají, co může výtvarná výchova jako předmět nabídnout a jaké jsou funkce výtvarného umění ve společnosti. Hlavním argumentem práce je důležitost rozvoje kreativity u dětí a jejich schopnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the current state of arts education in the Czech schooling, and its potential in the development of pupils in the matter of revisions of Framework Education Programme for Elementary Education and its possible consequences. It is concerned with the question what it is that arts education has to offer, and its social functions. The main argument lies in the importance of creativity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta