Michaela PASKOVA, DiS.

Bakalářská práce

Potřeby rodinných příslušníků doprovázející terminálně nemocné Hospice sv. Alžběty.

The needs of family members caring for the terminally ill by Hospic sv. Alzbety.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem potřeb rodinných příslušníků, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné hospice sv. Alžběty v Brně. V práci je věnována pozornost potřebám, rodině nemocného, doprovázení a období truchlení. V neposlední řadě také popisem hospicových služeb a multidisciplinárního týmu pracovníků. Ke zjištění cíle práce bylo využito rozhovorů s oslovenými pracovníky Hospice sv. Alžběty.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the description of the needs of family members who take care of the terminally ill persons of Hospic sv. Alžběty in Brno. The work pays attention to the needs, family of the patient, accompaniment and the period of mourning. Last but not least the description of hospice services and the multidisciplinary team of workers. To find out the goal of the work, interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Marta Líkařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PASKOVA, Michaela. Potřeby rodinných příslušníků doprovázející terminálně nemocné Hospice sv. Alžběty.. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q0w76s q0w76s/2
14. 12. 2020
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
15. 12. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.