Theses 

Získávání zaměstnanců v Rusku a v České republice – Bc. Eva Bergmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Eva Bergmanová

Bachelor's thesis

Získávání zaměstnanců v Rusku a v České republice

Recruitment in Russia and in the Czech Republic

Anotácia: Předkládaná bakalářská diplomová práce s názvem „Získávání zaměstnanců v Rusku a v České republice“ se zabývá popsáním celého procesu získávání pracovníků v organizaci, následným zmapováním používaných metod získávání pracovníků v ruském a českém prostředí a upozorněním na případné rozdíly a vývoj trendů.

Abstract: The submitted bachelor thesis called „Recruitment in Russia and in the Czech Republic“ focuses on description of the entire recruitment process in the organization, followed by mapping of recruitment methods used in both Russian and Czech environments. Furthermore, it draws attention to emerging differences, and development trends.

Kľúčové slová: Česká republika, Ruská federace, získávání zaměstnanců, Czech Republic, Russian Federation, recruitment

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 10:43, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz