Bc. Petr Malach

Diplomová práce

Rozbor obranných činností vybraného rozehrávače basketbalu v utkáních základní části Mattoni NBL

Analysis of defensive activities chosen guard basketball player during matches of basic part of Mattoni NBL
Anotace:
MALACH, P. Rozbor obraných činností vybraného rozehrávače basketbalu v utkáních základní části Mattoni NBL, diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 66 s. Diplomová práce pojednává o hodnocení obranného výkonu vybraného rozehrávače basketbalu v utkáních základní části Mattoni NBL.V první části stručně popisuje jednotlivé herní činnosti jednotlivce. V druhé části jsou zahrnuty výsledky sledování …více
Abstract:
MALACH, P. Analysis of defensive activities chosen guard basketball player during matches of basic part of Mattoni NBL, diploma work. Brno: Masaryk University, 2010, 66 p. The diploma work is dealing with defensive performance evaluation of chosen basketball point guard during regular season of Mattoni NBL. Brief description of player’s particular game activity is described in the forepart. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií