Theses 

Odhady parametrů vícerozměrného Studentova rozdělení – Bc. Jakub Frank

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Frank

Diplomová práce

Odhady parametrů vícerozměrného Studentova rozdělení

Estimation of parameters of multidimensional Student's distribution

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá mnohorozměrným Studentovým t-rozdělením, stručně pojednává o jeho historii, definici a souvislosti s třídou elipticky vrstevnicových rozdělení. Hlavní část pojednává o odhadech jeho parametrů, jmenovitě parametru polohy, variability a stupňů volnosti, s použitím metod maximální věrohodnosti, metody momentů a EM algoritmu a jeho rozšíření.

Abstract: This master thesis is dealing with multivariate Students t-distribution, very shortly about its history, definition, its corresponding with eliptically contoured distribution. Main part is about estimation of its parameters, namely estimation of location, scale and degrees of freedom parameter, using method of maximum likelihood, method of moments and EM algorithm and its extentions.

Klíčová slova: mnohorozměrné t-rozdělení, pearsonovo rozdělení třídy VII, parametr polohy, parametr variability, stupně volnosti, maximálně věrohodný odhad, metoda maximální věrohodnosti, metoda momentová, EM algoritmus, ECM algoritmus, ECME algoritmus, MCECM algoritmus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:10, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz