Ing. Martin Kural

Master's thesis

Projekt hotelového komplexu se zaměřením na nové trendy hotelové výstavby a designu.

Hotel complex project with a focus on new trends in hotel design and construction.
Anotácia:
Cílem diplomové práce je navrhnout hotelový komplex určený pro seniory ve stylu Art Deco se zaměřením na nové trendy výstavby a designu, který bude jedinečnou stavbou v dané lokalitě. V diplomové práci je zevrubně popsán Jihočeský kraj, nejdůležitější statistiky, specifika cestovního ruchu seniorů, jejich rozdělení a popis aktivit cestovního ruchu. V práci jsou představeny vybrané designové hotely …viac
Abstract:
The goal of the Master´s Dissertation is to project an Art Deco style hotel complex designated for seniors with a focus on new trends in hotel design and construction, which will be unique in its location. In the Dissertation is in detail described southern Bohemia region, the most important statistics, specifics of the senior tourism, its diversification and description of tourism activities. There …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze