Daniel Hruška

Bakalářská práce

Social impacts of fraudulent academic and professional qualifications

Společenské dopady podvodně získaných kvalifikací
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem podvodně získaných kvalifikací a jejím problémem pro společnost. Vytváří obraz o povědomí společnosti o výskytu tzv. diploma mills a zkoumá vztah společnosti k dané problematice. V literární části je popsán problém diploma mills, falešných diplomů a plagiátorství. V další části jsou uvedeny případové studie týkající se dané problematiky. V praktické části je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of fraudulently acquired qualifications and the problem it represents for society. It creates an image of public awareness of the occurrence of diploma mills and examines the relationship of society to the issue. The part of the literature review describes the problem of diploma mills, fake diplomas, and plagiarism. In the practical part, a sample of 177 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta