Daniel Hruška

Bachelor's thesis

Social impacts of fraudulent academic and professional qualifications

Společenské dopady podvodně získaných kvalifikací
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem podvodně získaných kvalifikací a jejím problémem pro společnost. Vytváří obraz o povědomí společnosti o výskytu tzv. diploma mills a zkoumá vztah společnosti k dané problematice. V literární části je popsán problém diploma mills, falešných diplomů a plagiátorství. V další části jsou uvedeny případové studie týkající se dané problematiky. V praktické části je …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of fraudulently acquired qualifications and the problem it represents for society. It creates an image of public awareness of the occurrence of diploma mills and examines the relationship of society to the issue. The part of the literature review describes the problem of diploma mills, fake diplomas, and plagiarism. In the practical part, a sample of 177 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta