Jan Houžvička

Bakalářská práce

Tvorba assetů pro hru pro herní engine Unity 3D

Creating of assets for game created in Unity 3D engine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou assetů především vizuálního charakteru, které lze využít pro tvorbu počítačové hry v herním enginu Unity. Práce nejdříve představí použitý profesionální software a dále čtenáři vysvětlí principy a techniky tvorby obsahu pro počítačové hry a s nimi spojené pojmy, přičemž důraz je kladen také na šetření výpočetního výkonu. Nakonec je práce věnována praktické tvorbě …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of assets mainly of visual character, which can be used to create a computer game in the game engine Unity. First, professional software used in this thesis will be introduced and next, the basic principles and techniques of computer game content creation and related concepts will be explained, with emphasis also being placed on computing performance. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Brožek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Houžvička, Jan. Tvorba assetů pro hru pro herní engine Unity 3D. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie