Bc. Šárka SELINGEROVÁ

Diplomová práce

Zvýšení efektivity třídění nebezpečného odpadu v Nemocnici Český Krumlov a.s.

Increasing the efficiency of hazardous waste sorting at the hospital Česky Krumlov a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá manipulací s odpadem a prádlem. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve popisuje historii českokrumlovské nemocnice, dále pak historii a vývoj manipulace s odpadem a prádlem ve zdravotnickém zařízení atd. V praktické části byl výzkum prováděn kvalitativně kvantitativní metodou pomocí pozorování, rozhovoru, dotazníku a sekundární analýzy dat. …více
Abstract:
This thesis deals with the handling of waste and linen. It is divided into a theoretical and practical part.The theoretical part describes the history of Česky Krumlov hospital and is followed by an in-depth look at the history and development of the handling of waste and linen in a medical facility etc. In the practical part of the research qualitative-quantitative methods were used in the form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015
Zveřejnit od: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Jana Krejsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SELINGEROVÁ, Šárka. Zvýšení efektivity třídění nebezpečného odpadu v Nemocnici Český Krumlov a.s.. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q32byb q32byb/2
11. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.