Bc. Helena Vejlová

Diplomová práce

Ekonomický vývoj Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. a jeho závislost na vybraných změnách ve zdravotnictví

The economic development Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. and its dependence on changes in health care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem vybrané společnosti v závislosti na změnách ve zdravotnictví. První část práce obsahuje stručnou charakteristiku ukazatelů finanční analýzy. Jde o analýzu absolutních dat, analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. V další části práce je popsána konkrétní společnost, a to Lužická nemocnice a poliklinika, a.s …více
Abstract:
The presented thesis deals with the economic development of selected company depending on changes in health care. The first part of thesis includes the basic characteristics of financial analysis indicators. It consists of theoretical definitions of absolute data analysis, analysis of differential indicators, ratios analysis and analysis of systems indicators. In the next part of thesis there are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Žaneta Boučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vejlová, Helena. Ekonomický vývoj Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. a jeho závislost na vybraných změnách ve zdravotnictví. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN