Bc. Květa Slepičková

Bachelor's thesis

Pohledávky banky a jejich zajištění

Bank's Receivables and its Reinsurance
Abstract:
Bakalářská práce představuje téma pohledávek banky a jejich možné způsoby zajištění. V úvodu nabízí krátký exkurz do historie bankovnictví a právního vývoje zajišťovacích prostředků. Další kapitola je zaměřena na pohledávky z pohledu nového občanského zákoníku a bankovní praxe. Věnuje se také činnosti České národní banky, která provádí dohled a regulaci bankovních aktivit. Navazující kapitola přináší …more
Abstract:
This bachelor thesis introduces a topic of bank receivables and different ways of its reinsurance. In the beginning it offers a short excursion into the history of banking and legal means of reinsurance. Next chapter focuses on receivables from the point of view of the new Civil code and banking practice. It also pays attention to activities of the Czech National Bank which oversee and regulate banking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Radek Spurný
  • Reader: Mgr. Lucie Melková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic