Bc. Martina Kučeríková

Bakalářská práce

Význam proteinu CXCL1 v nádorové progresi

The role of the CXCL1 protein in cancer progression
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji úloze chemokinu CXCL1 v nádorové progresi. Jeho exprese je spojena se špatnou prognózou u mnoha typů nádorových onemocnění, včetně nádoru žaludku, slinivky, prsu a tlustého střeva. V rámci nádorové progrese se protein CXCL1 podílí na regulaci buněčné proliferace, angiogeneze nebo metastazování nádorových buněk. Jeho přítomnost v nádorovém prostředí může sloužit jako …více
Abstract:
In this thesis, I focus on the role of chemokine CXCL1 in cancer progression. The expression of CXCL1 is associated with poor prognosis in many types of cancer, including tumours of the stomach, pancreas, breast, and colon. As a part of tumour progression chemokine CXCL1 is involved in the regulation of cell proliferation, angiogenesis or metastasis of cancer cells. Presence of this protein in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Monika Dúcka
  • Oponent: Mgr. Veronika Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.