Bc. Pavla Křivánková

Diplomová práce

Integrace rodiny z Blízkého východu do české společnosti: reflexe z perspektivy dobrovolníka

The integration process of a family from the Middle East into Czech society: reflection from the perspective of a volunteer.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou integrace rodiny, která do České republiky přišla kvůli hrozícímu nebezpečí v její mateřské zemi. Práce je reflexí jejich náročné životní situace. Teoretická část práce se věnuje problematice migrace, která je velice závratnou situací v životě člověka. Člověk se v této situaci snaží o co nejsnadnější adaptaci a integraci do společnosti dané země. Té však často …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the integration of a family, who has come into the Czech Republic due to an impending danger in their mother country. The work is a reflection of their difficult life situation. The theoretical part focuses on the issue of migration, which is a very difficult and demanding situation. In this situation, a person is trying to adapt and integrate into society of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta