Mgr. Hana Majdová

Bakalářská práce

Pomoc krajanů v Americe československé zahraniční akce v čele s T. G. Masarykem v období první světové války.

Compatriots help in America to a foreign activity led by T. G. Masaryk within the period of the First World War.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je pomoc krajanů v Americe československé zahraniční akci v čele s T.G. Masarykem v období první světové války. Podrobně jsou v práci popsány konkrétní akce na podporu zahraničního odboje, jako byla práce finanční, propagační a materiální.
Abstract:
The topic of this thesis is compatriots' help in America to a foreign activity led by T.G.Masaryk within the period of the First World War. Specific actions of foreign revolt, such as propaganda, financial and material work, are described in details.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. František Hanzlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta