Hýsek Hýsek

Bakalářská práce

Armáda České republiky a její postavení v systému ozbrojených sil České republiky

The Army of the Czech Republic and its position in the system of the Armed forces of the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce řeší klasifikaci ozbrojených sil České republiky a funkce a vazby jejich jednotlivých složek, Armády České republiky, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže. První část práce je zaměřena na strukturu, funkci a úkoly jednotlivých složek ozbrojených sil. Druhá část práce se věnuje ozbrojeným silám naší země ve třech zvolených obdobích, konkrétně 1948-1989 …více
Abstract:
The presented bachelor´s thesis focuses on the classification of the Armed forces of the Czech Republic and on the scope of their individual departments, the Army of the Czech Republic, the Military Office of the President of the Republic and the Castle Guard. The first part deals with the structure, function and tasks of individual departments of the armed forces. The second part deals with armed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Protiva
  • Oponent: Ing. Nela Krastiňš Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.