Branislav Kráľ

Bachelor's thesis

Snowboardové školy v Českej Republike a na Slovensku a ich porovnanie s alpskými snowboardovými školami

Snowboardové školy v České republice a na Slovensku a jejich porovnání s alpskými snowboardovými školami
Abstract:
Autor má za cieľ popísať fungovanie snowboardových škôl v Českej Republike a na Slovensku, porovnať ich s alpskými snowboardovými školami, a na základe porovnania odhadnúť trendy vo vývoji týchto škôl. Rozmach voľného času v poslednom storočí podporený vhodnými podmienkami súčasnej doby ma za následok vytvorenie priemyslu voľného času. Jedným z odvetví uspokojujúcich voľnočasové potreby je športový …more
Abstract:
Author's goal is to describe snowboard schools in Czech Republic and Slovakia, to compare them with the Alps' snowboarding schools, and thus assess development tendencies of these schools. Rapid growth of free time in the twentieth century accelerated by favorable conditions of recent times caused the genesis of free-time industry. One of the segments satisfying free-time needs is sport tourism, which …more
Abstract:
Autor má za cieľ popísať fungovanie snowboardových škôl v Českej Republike a na Slovensku, porovnať ich s alpskými snowboardovými školami, a na základe porovnania odhadnúť trendy vo vývoji týchto škôl. Rozmach voľného času v poslednom storočí podporený vhodnými podmienkami súčasnej doby ma za následok vytvorenie priemyslu voľného času. Jedným z odvetví uspokojujúcich voľnočasové potreby je športový …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2009
  • Supervisor: Jarmila Indrová
  • Reader: Alžbeta Kiráľová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15671

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj