Bc. Nikola Široká, DiS.

Diplomová práce

Postoj pubescentů (klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež) k internetovým sociálním sítím v jejich životě

The Attitude of teenagers (clients of low-treshold facility for children and youth) on online social networks in their lives
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaký je postoj pubescentů (klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež) k internetovým sociálním sítím v jejich životě? Cílem práce je zjistit, jak pubescenti vnímají a prožívají internetové sociální sítě, a jak je využívají. Za tímto účelem byl koncipován a realizován kvalitativní výzkum. Získaná data na základě …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to find out how teenagers perceive and experience the social network, and how to use them. Therefore, it was conceived and conducted qualitative research. Data that I gained, helped answer the main question, after what was analyzed and compared with literature. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part focuses on explaining the basic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Anna Krchňavá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií