Bc. Zuzana Němcová

Diplomová práce

Vícerozměrné statistické metody v marketingovém průzkumu

Multidimensional statistic methods in marketing research
Anotace:
Diplomová práce se zabývá uplatněním vícerozměrných statistických metod pro účely marketingového průzkumu, konkrétně jejich použití na výsledky dotazníkového šetření aplikovaného na studenty kombinovaného studia Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity.
Abstract:
The thesis deals with the application of multidimensional statistical methods for the purposes of marketing research, specifically their application to the results of a questionnaire survey applied to distance students of the Faculty of Business Administration of the Silesian University.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/qooni/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management