Bc. Jan Oliverius

Diplomová práce

Evropská měnová integrace, historie, současnost a perspektivy

European Monetary Integration, history, present and perspectives
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou Evropské měnové integrace, její historií, současností a budoucností.Cílem práce je správná charakteristika vybraných pojmů, analýza získaných dat a informací s následným potvrzením či vyvrácením hypotézy.
Abstract:
The diploma thesis deals with issues of European monetary integration, its history, present and future.The aim of the thesis is the correct characterization of selected concepts, the analysis of acquired data and information with subsequent confirmation or refutation of the hypothesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2019
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní