Barbora Nováková

Bakalářská práce

Nové trendy ve využívání volného času seniorů

New trends in use leisure time seniors
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V části teoretické je popsán význam pohybu v procesu stárnutí a vliv pohybové aktivity na zdraví. Dále jsou zde popsány nejčastější nemoci seniorů a nové trendy ve využívání volného času seniorů. V části praktické jsou uvedeny výsledky zpracování dotazníků týkajících se názoru a očekávání na vytváření materiálně-prostorové zázemí …více
Abstract:
The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the importance of movement in the aging process and the impact of physical activity on health. Additionally, there is the most common disease of older people and new trends in the use of leisure time seniors. In the practical part are the results of questionnaire on the opinions and expectations of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Barbora. Nové trendy ve využívání volného času seniorů. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN