Bc. Zuzana Vaškovičová

Bakalářská práce

Cenová strategie podniku v aktuálním konkurenčním prostředí

The pricing strategy of the company in the current competitive environment
Anotace:
Bakalářská práce vysvětluje vybrané teoretické pojmy týkající se cenových strategií v období hospodářské recese. Je zaměřená na oblast bankovních služeb, konkrétně spořicích účtů. Ukazuje chování klientů bank v době recese. Změny na trhu spořicích účtů v daném období definuje, a zkoumá cenové strategie, které vedly k úspěchu nebo neúspěchu konkrétní banky. V závěru vyhodnocuje správnost zvolené cenové …více
Abstract:
Bachelor thesis explains selected theoretical concepts regarding pricing strategies during an economic recession. It is focused on the banking services area, specifically savings accounts. Describe bank client’s behavior in times of recession. It defines changes on savings accounts market in given period and examines the pricing strategy that led to the success or failure of a particular bank. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní