Mgr. Bc. Kateřina Hörlová

Bakalářská práce

Základní principy CouchSurfingu a důvěra jako jeho nezbytná součást

Basic Principles of CouchSurfing and Trust as its Essential Part
Anotace:
Bakalářská práce „Základní principy CouchSurfingu a důvěra jako jeho nezbytná část“ přibližuje podstatu a hlavní znaky dosud nepříliš prozkoumané oblasti CouchSurfingu ve spojení s důvěrou, bez které by jeho existence nebyla možná. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou CouchSurfingu, jeho bezpečnostními prvky a dále pak zkoumá pojmy jako je důvěra, předsudky, virtuální identita či komunikace …více
Abstract:
This Bachelor thesis entitled „Basic Principles of CouchSurfing and Trust As Its Essential Part“ clarifies the essence and main characteristics of this so far unresearched field of CouchSurfing, in conjunction with trust, without which its existence would not be possible. The theoretical part deals with the general characteristic of CouchSurfing, its security elements and then it further investigates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta