Zuzana VELIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Critical Reception of Tennessee Williams´ Plays on Pilsen Stages

Critical Reception of Tennessee William´s Plays on Pilsen Stages
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis was to introduce the playwright Tennessee Williams and to apply critical reception on the chosen plays, performed on Pilsen stages. The theoretical part of the thesis deals with Tennessee Williams´ biography, terms related to criticism and reader-response aesthetics. The obtained findings are applied in practical part. The detailed analyses and comparison of the plays …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo představit dramatika Tennessee Williamse a provést aplikovaný výzkum recepční estetiky na vybraných hrách, které byly uvedeny na plzeňské scéně. Teoretická část práce se zabývá životem Tennessee Williamse, termíny spojenými s kritikou a recepční estetikou. Získané poznatky byly aplikovány v praktické části. Byla vypracována podrobná analýza a porovnání her Tetovaná …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VELIČKOVÁ, Zuzana. Critical Reception of Tennessee Williams´ Plays on Pilsen Stages. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic