Kristýna ALEXANDRUKOVÁ

Bakalářská práce

\rus{Kinofestivali v CHR kak odin iz vidov turizma}

Film festivals in the Czech Republic as one of the kind of tourism
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to acquaint the reader with film festivals that take place in the area of the Czech Republic, with its history and activity. The thesis is divided into two chapters. The first chapter includes two subchapters which describe the origin and the history of a film around the world and in the Czech Republic. The second chapter consists of ten subchapters focused on particular …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s filmovými festivaly, které se konají na území České republiky, s jejich historií a činností. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola obsahuje 2 podkapitoly, v níž je popsán vznik a historie filmu ve světě a v České republice. Druhá kapitola má 10 podkapitol, které jsou zaměřeny na konkrétní filmové festivaly různých druhů a žánrů. Součástí bakalářské …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALEXANDRUKOVÁ, Kristýna. \rus{Kinofestivali v CHR kak odin iz vidov turizma}. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.