Bc. Linda Nejedlá

Diplomová práce

Insolvenční řízení jako jedna z forem soudního řízení

Insolvency proceedings as one of the forms of judicial proceedings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou insolvenčního řízení. Charakterizuje insolvenční řízení z hlediska jeho věcné a právní podstaty a podává přehled historického vývoje konkurzních řízení od dob starověku až po nejnovější právní úpravy v České republice a na Slovensku. Vymezuje společné prvky českého a slovenského úpadkového práva. Podrobně jsou rozpracovány jednotlivé fáze insolvenčního řízení …více
Abstract:
The thesis deals with the problems of insolvency proceedings. It characterizes insolvency proceedings from the point of view of its subject and legal substance and gives the survey of historical development of bankruptcy proceedings since ancient times until the newest legislation in the Czech Republic and Slovakia. It defines common features of Czech and Slovak insolvency law. The particular phases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: JUDr. Eva Horníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting