Ing. Petra Kadlecová

Master's thesis

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of the recruitment and selection instruments in a specific company
Abstract:
Cílem diplomové práce „Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku“ je navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení efektivity procesu výběru zaměstnanců v podniku THK Rhythm Automotive Czech a.s. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část se zabývá zejména analýzou nástrojů výběrového řízení využívaných ve zkoumaném podniku …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Effectiveness of the recruitment and selection instruments in a specific company“ is to find solutions which can improve the effectivity of the selection process in the company THK Rhythm Automotive Czech a.s. The theoretical part summarizes theoretical knowledge of the recruitment and selection area. The practical part deals mainly with the analysis of the recruitment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta