Ing. Petra Kadlecová

Diplomová práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of the recruitment and selection instruments in a specific company
Anotace:
Cílem diplomové práce „Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku“ je navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení efektivity procesu výběru zaměstnanců v podniku THK Rhythm Automotive Czech a.s. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část se zabývá zejména analýzou nástrojů výběrového řízení využívaných ve zkoumaném podniku …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Effectiveness of the recruitment and selection instruments in a specific company“ is to find solutions which can improve the effectivity of the selection process in the company THK Rhythm Automotive Czech a.s. The theoretical part summarizes theoretical knowledge of the recruitment and selection area. The practical part deals mainly with the analysis of the recruitment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta