Mgr. Andrea Ondřejková

Bakalářská práce

The Conception of Language Training in the Czech Police

The Conception of Language Training in the Czech Police
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovým vzděláváním policistů České republiky. Práce zkoumá využitelnost a praktičnost jednotlivých anglických jazykových kurzů vytvořených Ministerstvem vnitra České republiky. Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části změnu struktury policejního školství v rámci reformy české policie a to se zaměřením na výuku anglického jazyka v rámci jak základní odborné …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with language training of police officers of the Czech Republic. This theses studies efficiency as well as practicality of various English language courses made by Ministry of Interior of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis describes a change in the structure of the Police education system within the Czech Republic Police reform, focused particularly on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta