Mgr. Andrea Ondřejková

Bachelor's thesis

The Conception of Language Training in the Czech Police

The Conception of Language Training in the Czech Police
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovým vzděláváním policistů České republiky. Práce zkoumá využitelnost a praktičnost jednotlivých anglických jazykových kurzů vytvořených Ministerstvem vnitra České republiky. Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části změnu struktury policejního školství v rámci reformy české policie a to se zaměřením na výuku anglického jazyka v rámci jak základní odborné …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with language training of police officers of the Czech Republic. This theses studies efficiency as well as practicality of various English language courses made by Ministry of Interior of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis describes a change in the structure of the Police education system within the Czech Republic Police reform, focused particularly on …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta