Bc. Pavel Dadák

Diplomová práce

Base Theodosiova obelisku v Konstantinopoli a dvorská etiketa v Pozdní Antice

The base of Theodosius's obelisk at Constantinople and court etiquette in Late Antiquity
Anotace:
Práce Base Theodosiova obelisku v Konstantinopoli a dvorská etiketa v Pozdní Antice je zaměřená na popis a vývoj dvorské etikety a ceremonií v přítomnosti imperátora v pozdní antice na základě vyobrazení na Theodosiově missoriu a basi Theodosiova obelisku v hipodromu v Konstantinopoli Práce se zabývá popisem a interpretací dvou z nejvýznamnějších uměleckých děl pozdního císařství a popisem císařského …více
Abstract:
The final thesis The base of Theodosius's obelisk at Constantinople and court etiquette in Late Antiquity is focused on description and evolution of court etiquette and ceremonies in presence of the Emperoro in late antiquity, based on the depictions on the Missorium of Theodosius and base of the Obelisk of Theodosius in Hippodrom in Constantinople. The thesis deals with description and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Dr. Elisabetta Maria Gagetti, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.