Theses 

Daňové zatížení podnikatelů a jeho vliv na trh práce v ČR – Ing. Mgr. Dana Mazurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Mgr. Dana Mazurková

Bakalářská práce

Daňové zatížení podnikatelů a jeho vliv na trh práce v ČR

Tax Burden of Entrepreneurs and its Impact on the Czech Labour Market

Anotace: Cílem bakalářské práce „Daňové zatížení podnikatelů a jeho vliv na trh práce“ je prozkoumat motivace podnikatelů k zaměstnávání nových pracovníků v závislosti na jejich daňovém zatížení a jaké další faktory zaměstnavatele ovlivňují při rozhodování o zaměstnání nového pracovníka. V teoretické části budou předestřeny teoretické základy zdanění, přehled literatury zabývající se danou problematikou a srovnání daňového zatížení práce spolu s ostatními státy. V rámci praktické části bude použitá dotazníková metoda k naplnění cíle této práce a následně poskytnuta doporučení pro hospodářskou politiku.

Abstract: The goal of the bachelor work „Tax Burden of Entrepreneurs and its Impact on the Czech Labour Market“ is studying motivation of entrepreneurs to hire new employees depending on their tax burden. And next kind of factors influenc enterpreneurs, who want to hire a new worker.In the theoretical part will be introduced theory of tax burden, topic literature overview and comparison with other states. In practical part will be used questionnaire survey to come up to essay´s goals. In the end recommendation for economic politics will be granted.

Klíčová slova: Zaměstnanec, zaměstnavatel, podnikatel, daňové zatížení, daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění Employee, employer, entrepreneur, tax burden, tax, social insurance, health insurance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Rosenberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 14:08, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz