Theses 

Jak česká média zobrazují islám: Analýza českých mediálních příspěvků na téma muslimů a islámu po 11. září 2011 – Nikola Petružálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Transkulturní komunikace

Nikola Petružálková

Bakalářská práce

Jak česká média zobrazují islám: Analýza českých mediálních příspěvků na téma muslimů a islámu po 11. září 2011

How Czech Media Portray Islam: Analysis of Czech media coverage on Muslim culture and Islam after the events of 11 September 2001

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah českých médií a muslimů, resp. představitelů islámské kultury, a to v období po teroristických útocích, které se udály v roce 2001. Obavy z muslimů mají kořeny už hluboko v minulosti. Teroristické útoky však tyto obavy zesílily a velký podíl na tom mají i média, prostřednictvím kterých je o islámu a muslimech informováno, a to především v kontextu terorismu. Prezentování muslimů a islámu v českých médiích ovlivňuje i to, jak Češi danou kulturu vnímají

Abstract: The thesis is focusing on the relation between Czech media and muslims (representatives of the islamic culture), studied in the period after the terrorist attacks that took place on September 11 in 2001. Islamofobia was present even before these events, but terrorism strengthened the feeling of fear and media play a crucial role in this process. The presentation of muslims and islam in Czech media influences the way how Czechs perceive the given culture.

Klíčová slova: komunikace transkulturní, média, muslimové, islám

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Macek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 06:14, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz