Martina ŘÍHOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovněprávních vztazích

The position of works councils and trade unions in labor relations
Anotace:
Práce objasňuje postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovně právních vztazích České republiky i s ohledem na mezinárodní právo a právo Evropské unie. Zaměřuje se na historii odborového sdružování, vývoj sdružování po sametové revoluci, subjekty kolektivního pracovního práva. Řeší také úlohu odborových organizací při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.
Abstract:
This thesis clarifies the position of works councils and trade unions in the labor relations of the Czech Republic with regard to international law and European Union law. It is focused on the history of trade union association, on development of association after the Velvet Revolution and on collective labor law. It also addresses the role of trade unions in collective bargaining and collective agreements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Dittrich

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Martina. Postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovněprávních vztazích. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická