Mgr. Andrea ZAVADILOVÁ

Diplomová práce

Strategie vnitrofiremní komunikace společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Proces přijetí nového zaměstnance

Internal communication strategy for HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. New-employee hiring process
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout opatření týkající se zefektivnění interní komunikace v procesu přijetí nového zaměstnance ve firmě HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. V teoretické části jsou popsány základní úkoly a nástroje interní komunikace, dále pak získávání, orientace a pracovní vztahy s akcentem na důležitost komunikace. Praktická část popisuje skutečnou situaci využívání nástrojů interní komunikace …více
Abstract:
The aim of my graduation thesis is to suggest measures leading to more effective internal communication during the process of hiring a new employee in the HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. The desk study reffers to the basic assigments and tools for internal communication together with gaining orientation in employee relations with the emphasis on the importance of communication. The practical part concentrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
Identifikátor: 10645

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVADILOVÁ, Andrea. Strategie vnitrofiremní komunikace společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Proces přijetí nového zaměstnance . Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2019

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace