Hana Kolářová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti přijetí uprchlíků farností - integrace na lokální úrovni

Abstract:
Tato absolventská práce pojednává o možnosti přijetí uprchlíků farností a jejich integraci na lokální úrovni. Je psána formou kompilace. Zabývá se azylovou legislativou v České republice, současnou uprchlickou situací v ČR a Evropě, psychosociálními aspekty uprchlictví, integrací uprchlíků na lokální úrovni a vymezuje jejich práva a povinnosti. Dále uvádí do kontextu pomáhající rozměr farnosti a oblasti …more
Abstract:
This graduate thesis deals with the option of parishes receiving refugees and with their integration at the local level. It is written in the form of compilation. The thesis deals with the Czech asylum legislation, the current refugee situation in the Czech Republic and in Europe, the psychosocial aspects of refugee issues, the integration of refugees at the local level and it defines refugees’ rights …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tereza Malochová
  • Reader: Mgr. Jan Mochťák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc