Mgr. Stanislava MUSILOVÁ

Disertační práce

Žena v síti kriminalizačních mechanismů. Kriminalita žen ve druhé polovině dlouhého 19. století

Woman in the network of criminalization mechanisms. Criminality of women in the second half of the long 19th century
Anotace:
Kriminalita jedince - zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií, nahlížená pomocí analytické kategorie gender v kontextu sledované společnosti - se stala hlavním cílem předkládané disertační práce. Výzkum je zasazen do celkového vývoje soudobé společnosti, která se prostřednictvím procesu modernizace transformuje do zcela nových podob. V intencích osvícenecky racionálního kalkulu se proměňují …více
Abstract:
The criminality of the individuals examined through communication strategies using analytical category of gender in the context of the society has become the main goal of this dissertation. The research is put into the context of development of contemporary society, which is transformed through the process of modernization into entirely new forms. Once stable categories such as crime, guilt and punishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSILOVÁ, Stanislava. Žena v síti kriminalizačních mechanismů. Kriminalita žen ve druhé polovině dlouhého 19. století . Ústí nad Labem, 2014. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta