Theses 

Možnosti využití regionální historie se zaměřením na Moravský kras a okolí ve výuce dějepisu na základních školách – Mgr. Monika Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Monika Svobodová

Rigorózní práce

Možnosti využití regionální historie se zaměřením na Moravský kras a okolí ve výuce dějepisu na základních školách

Possibilities of regional history with a focus on Moravian Karst and surroundings in history teaching in primary schools

Anotace: Rigorózní práce přináší možnosti využití regionální historie ve výuce dějepisu na základních školách, tedy možnosti metodicko-didaktického využití poznatků z historického vývoje vybraných obcí a jeskynního systému v Moravském krasu.

Abstract: The thesis brings possibilities of regional history in the teaching of history in primary schools, ie the possibility methodological and didactic use of the knowledge of the historical development of selected villages and cave system in the Moravian Karst.

Klíčová slova: aktivizující výukové metody, aktivita žáků, badatelé v Moravském krasu, Moravský kras a vybrané obce, organizační formy vyučování, pracovní listy, terénní cvičení activating teaching methods, activity of students, researchers in the Moravian Karst Moravian Karst and selected municipalities, organizational forms of teaching, worksheets, field exercises

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. František Čapka, CSc., doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz