Bc. Lucie Drdová

Diplomová práce

Muzeum jako misto prezentace umeni, MuseumsQuartier a Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Museum as a place for the art presentation, Museum Quarter and Museum of Modern Art Ludwig Foundation in Vienna
Anotace:
Tato studie se zabývá vztahem akademických dějin umění ke světu muzeí a kulturních institucí. Na rakouském přístupu v rámci projektu Muzejní čtvrti a Muzea moderního umění nadace Ludwig ve Vídni je hledán model inovace v českém prostředí. Hlavní akcent leží v oblasti výstavní dramaturgie a strategie prezentace uměleckých děl v posledních 15 letech této instituce.
Abstract:
This thesis analyses the relation between academic history of art and museums and cultural institutions. It shows a way of improvement for Czech situation exemplified by Museum Quarter and the Museum of Modern Art Foundation Ludwig Vienna. The main emphasis is on the last 15 years exhibition dramaturgy and art presentation strategy of this institution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta