Bc. Jana Moravíková

Bakalářská práce

Proteiny indukující permeabilitu cév během metastázování

Proteins involved in vascular permeabilization during metastasis
Anotace:
Nádorové metastázy jsou primární příčinou úmrtí většiny pacientů postižených zhoubným nádorem. V tomto bodě nádorové progrese je klíčová dynamická interakce nádorové buňky s buňkami hostitele, především s buňkami endotelu. Nádor, potažmo nádorové buňky na endotel cév působí hned několika mechanizmy. Jedním ze způsobů modulace endoteliální vrstvy je sekrece faktorů, schopných modulovat propustnost cév …více
Abstract:
Cancer metastasis are the primary causes of death for most patients with malignant tumor. At this point of cancer progression dynamic interactions of cancer cells with host’s cells, primary with endothelial cells, are crucial. Tumor, recpectively tumor cells affect vascular endothelium through several mechanisms. One way of modulating endothelial monolayer is the secretion of factors affecting vascular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika