Bc. Mammad Mammadov

Diplomová práce

Surveillance and Authoritarianism: The Case Study of Russia

Dohled a autoritářství: Případová studie Ruska
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání toho, jak režim autoritářství využívá a zneužívá různé kontrolní mechanismy pro účely sociální kontroly v ruské federaci. Materiály pro tyto účely byly shromážděny z provedení kvalitativní případové studie, která využívala jak výzkumná data, sekundární, tak primární. Způsob shromažďování shromážděných údajů byl legální a byl získáván z různých zpráv občanské …více
Abstract:
The Diploma Thesis focuses on the exploration of how authoritarianism regime uses and misuses various surveillance mechanisms for the purposes of social control in Russian Federation. The materials for the were collected from the conduction of qualitative case study which used both research data, secondary and primary. The way the data collected was collected was legal and it was gathered from the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Kovanič, MA Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program:
International Territorial Studies