Marie TRÁVNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Zhodnocení odborné způsobilosti a odborné přípravy členů jednotek požární ochrany kategorie III v okrese České Budějovice

The evaluation of professional competence and preparation of the fire-protection members of the JPO III category within the district of Ceske Budejovice
Anotace:
Ve své práci "Zhodnocení odborné způsobilosti a odborné přípravy členů jednotek požární ochrany kategorie III (dále jen JPO III) v okrese České Budějovice" jsem se zabývala úrovní odborných znalostí členů jednotek požární ochrany dle funkcí, které v jednotce zastávají. Vyhodnocení probíhalo u všech jednotek požární ochrany kategorie III v okrese České Budějovice, členové těchto jednotek odpovídali …více
Abstract:
In my bachelor thesis "The Assessment of the Expertise and the Professional Training of the Members of Fire Protection Units Grade III (thereinafter only FPU III) in the District of České Budějovice" I dealt with the level of expertise of the FPU members according to functions they hold in the unit. The evaluation was done in all fire protection units of the 3rd grade in the district of České Budějovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ladislav Karda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRÁVNÍČKOVÁ, Marie. Zhodnocení odborné způsobilosti a odborné přípravy členů jednotek požární ochrany kategorie III v okrese České Budějovice. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q86dov q86dov/2
3. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
3. 5. 2018
Bulánová, L.
4. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.