Bc. Lukáš JARČÍK

Bakalářská práce

Základní odborná příprava, výchova a vzdělávání policistů v souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 Sb.

Basic Police Education and Training in Connection with the Effect of the Act No. 361/2003 Coll.
Anotace:
JARČÍK, L. Základní odborná příprava, výchova a vzdělávání policistů v souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 Sb. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. 40 s. Bakalářská práce. Ve své bakalářské práci autor poskytuje základní náhled do systému Policie České republiky, do její struktury, řízení, ale také povinností, úkolů a oprávnění jejích příslušníků. Zmiňuje jak legislativní …více
Abstract:
JARČÍK, L. Basic Police Education and Training in Connection with the Effect of the Act No. 361/2003 Coll. Ostrava: University of Ostrava, College of Education, 2010. 40 pages. Bachelor work. The aim of my thesis is to present an essential view into the system of the Police of the Czech Republic, its structure, managing and competency and responsibility framework. Legal basis for the police work and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. František Rudecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JARČÍK, Lukáš. Základní odborná příprava, výchova a vzdělávání policistů v souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 Sb. . Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta