Bc. Pavlína Habartová

Diplomová práce

Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života klientů

Sheltered housing and its influence on the life quality of clients
Anotace:
Bibliografický záznam: HABARTOVÁ, Pavlína, Bc. Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života klientů: Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, 2009, 83 l, 31 l příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Lenka Gulová, Ph D. Anotace Diplomová práce s názvem Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života klientů pojednává o významu chráněného bydlení pro …více
Abstract:
Annotation Diplom thesis „Sheltered housing and its influence on the life quality of clients“ deals with importance of sheltered housing fot its clients. Deals with society and its relation and approach to mental handicapped. The aim of the thesis is to find out if the clients‘s living in the Saint Michael’s sheltered housing has the positive influence on the quality of their life
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta