Theses 

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky – Bc. Elena Trakalo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Elena Trakalo

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky

Use of Marketing Research in Process of Brand Building

Anotace: Hlavním cílem této práce je analýza role marketingového výzkumu v procesu budování značky na příkladu marketingového výzkumu provedeného v rámci budování značky systému peněžních převodů MoneyPolo. V první kapitole je popsán význam marketingových informací a marketingového výzkumu. Druhá kapitola je věnována procesu budování značky a jejímu významu pro životnost výrobku či služby. V praktické části práce byla provedena analýza využití marketingového výzkumu v procesu budování značky MoneyPolo. Závěrem práce je zjištění, že správná volba marketingového výzkumu může zrychlit proces budování značky, stejně jako špatně vypracovaný plán marketingového výzkumu může být zdrojem jeho zpomalení. Dále jsou v závěru uvedeny návrhy, jak by společnost MoneyPolo měla v tomto ohledu postupovat.

Abstract: The main aim of this work, is to analyze the role of marketing research in the process of brand building, on the example of marketing investigation, conducted within brand building of the money transfer system - MoneyPolo. The first chapter describes the importance of marketing information and marketing research. The second chapter is devoted to the process of brand building and its importance for the life of the product or service. In the practical part of the work an analysis of using the marketing research in the process of creating a MoneyPolo brand was performed. The conclusion would concentrate on the fact that the right choice of marketing research can accelerate the process of brand building, as well as poorly developed plan of marketing research may be the source of the slowdown. Furthermore, the conclusion is set out of proposals on how the MoneyPolo company should proceed in this regard.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, značka, informace, peněžní převody, marketing research, brand, information, money transfers.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz